25.11.11

Ιστοσελίδα προσφέρει λογισμικό για άτομα με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένους

Μια ιστοσελίδα που δημιούργησε το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, περιέχει συγκεντρωμένα κάτω από την ίδια «στέγη» όλα τα υπάρχοντα ελεύθερα ή ανοικτού κώδικα λογισμικά, τα οποία λειτουργούν ως βοηθήματα για την αύξηση της προσβασιμότητας στη χρήση υπολογιστών, των ατόμων με αναπηρίες, με ειδικές ανάγκες ή απλώς ηλικιωμένους.

Άνθρωποι με τύφλωση ή χαμηλή όραση, με κινητική αναπηρία, με απώλεια ακοής, με αναπηρία λόγου και άλλοι μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα προγράμματα και να διευκολύνουν την κοινωνική ένταξή τους.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα, που βασίζονται στις λεγόμενες «υποστηρικτικές τεχνολογίες πληροφορικής», βοηθούν τους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τον υπολογιστή τους και να αποκτούν πρόσβαση σε περιεχόμενο, το οποίο, εξαιτίας των προβλημάτων τους, δεν είναι φιλικό ή δεν είναι καν εφικτό. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη τέτοιου είδους λογισμικού και τα σχετικά προγράμματα έχουν ενσωματωθεί σε όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το Εργαστήριο Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών, δημιούργησε ένα διαδικτυακό τόπο που περιλαμβάνει αποκλειστικά ελεύθερο λογισμικό (freeware) ή/και λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛΛΑΚ), το οποίο είναι κατάλληλο για την υποστήριξη της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία ή ειδικές ανάγκες. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει προγράμματα που επιλέχθηκαν ύστερα από έρευνα στο Διαδίκτυο και τα οποία έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί με βάση μια σειρά από κριτήρια ευχρηστίας και αξιοπιστίας.

Για κάθε λογισμικό, δίνεται μια σύντομη περιγραφή με χρήσιμες πληροφορίες όπως: όνομα προϊόντος, έκδοση, κατασκευαστής, κατηγορία προϊόντος, σχετιζόμενες αναπηρίες, περιγραφή εφαρμογής, λειτουργικό σύστημα, διαδικασία εγκατάστασης, ρυθμίσεις και τρόπος λήψης του λογισμικού. Οι ανάγκες που κάθε πρόγραμμα καλύπτει, κατηγοριοποιούνται σε: βοηθήματα μετατροπής κειμένου σε ήχο, βοηθήματα ελέγχου συσκευών εισόδου (πληκτρολόγιο, ποντίκι), βοηθήματα μεγέθυνσης/χρωματικής προσαρμογής της οθόνης κ.α.

Τα λογισμικά για άτομα με αναπηρία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης από ηλικιωμένα άτομα, σε ειδικά σχολεία, σε εργαστήρια λογοθεραπείας, φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας. Η ιστοσελίδα υπάρχει στη διεύθυνση: http://access.uoa.gr/fs/gre/pages/home.

Δεν υπάρχουν σχόλια: